Helsinge kyrkoby i Vanda

Vanda stadsmuseums forskningsobjekt 2012–2014.

Helsinge Kyrkoby är en traditionell och idyllisk landsbygdsby belägen i korsningen mellan Tusbyvägen och Ring III. Kyrkoby är inte vilken by som helst, utan här låg länge hela den nuvarande huvudstadsregionens centrum. Trots att det omkringliggande samhället utvecklas i rask takt har Kyrkoby lyckats bevara sitt traditionella utseende och är en av Vandas bäst bevarade enhetliga kulturmiljöer. Detta innebär ändå inte att byn skulle vara ett museum, tvärtom är den en livskraftig helhet. Byskolan ser till att det finns liv och rörelse i byn. Skolbyggnaden är Finlands äldsta skola som ännu är i bruk. Byns anda upprätthålls dessutom av många olika tillställningar som arrangeras i byn samt naturligtvis av byborna, som sköter om sina gamla och värdefulla byggnader. Byborna själva är fortfarande övertygade om att Kyrkoby är världens nav och centrum.

www.facebook.com/Kirkonkyla »