Historik – Byn i vägskälet

Historiken över Kyrkoby, Byn i vägskelet, behandlar vardagen i byn på ett jordnära sätt, speciellt från kvinnors och barns synvinkel. I boken ljuder bybornas egna röster starkast. Bokens tidsperspektiv sträcker sig från stenålder till nutid. Man har gjort bland annat arkeologiska, byggnadshistoriska och etnologiska forskningar i byn. Resultaten av forskningarna finns nu samlade i ett och samma verk. De lättlästa och medryckande texterna är kryddade med ett fint och rikligt bildmaterial. En stor del av bilderna härstammar från bybornas egna fotoalbum. Dessutom har byn fotograferats av en proffsfotograf enkom för boken.

Boken kan köpas i Vanda stadsmuseums museibutik i Dickursby gamla station och i välutrustade bokaffärer.

Byn i vägskälet